تعرفه و شرایط جدید بیمه پهپادها اعلام شد/پهپادها بیمه می شوند

تعرفه و شرایط قیمتی بیمه پهپادها و کوادکوپترها

در ادامه براساس وزن پهپادها، موارد مرتبط شامل قیمت، حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی، حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث – مالی، حق بيمه حوادث انفرادي خلبان و مبلغ حق بیمه یک ساله درج شده است.

كلاس ۱ – بين ۰٫۵ تا ۱ كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال حق بيمه بدنه: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (يك ديه كامل درسال ۱۳۹۷)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (تاسقف پوشش ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه حوادث انفرادي خلبان: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تا سقف پوشش ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)

جمع کل حق بیمه : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال


كلاس ۲ – بین ۱ تا ۲ كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال حق بيمه بدنه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ( يك ديه كامل درسال ۱۳۹۷)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۷۵۰٫۰۰۰ ريال (تاسقف پوشش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تا سقف پوشش ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)

جمع كل حق بيمه: ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال


كلاس ۳ – بين ۲ تا ۵ كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال حق بيمه بدنه: ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال (دو ديه كامل در سال ۱۳۹۷)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (تاسقف پوشش ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تاسقف پوشش ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)

جمع كل حق بيمه: ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال


كلاس ۴ – بين ۵ تا ۱۵ كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال حق بيمه بدنه: ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دو ديه كامل در سال ۱۳۹۷)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تا سقف پوشش ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تا سقف پوشش ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)

جمع كل حق بيمه: ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال


كلاس ۵ – بين ۱۵ تا ۳۰ كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (حق بيمه بدنه: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال (سه ديه كامل درسال ۱۳۹۷)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تا سقف پوشش ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تاسقف پوشش ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)

جمع كل حق بيمه: ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال


كلاس ۶ – بين ۳۰ تا ۱۵۰ كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (حق بيمه بدنه: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – جانی: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سه ديه كامل در سال ۱۳۹۷)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث – مالی: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (تا سقف پوشش ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (تا سقف پوشش ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال)

جمع كل حق بيمه ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: روابط عمومی

سوالات خود را از قسمت نظرات همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *