تعرفه و شرایط جدید بیمه پهپادها اعلام شد/پهپادها بیمه می شوند

تعرفه و شرایط قیمتی بیمه پهپادها و کوادکوپترها

در ادامه براساس وزن پهپادها، موارد مرتبط شامل قیمت، حق بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث – جانی، حق بیمه مسئولیت درقبال اشخاص ثالث – مالی، حق بیمه حوادث انفرادی خلبان و…

موارد خارج از تعهد بیمه گر در بیمه پهپادها

بیمه پهپاد در ایران

بیمه پهپادها و تجهیزات پروازی و تصویربرداری هوایی به همت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در مرحله اجرا قرار گرفته است. در این محتوا به موارد خارج از تعهدات…