فروش و تحویل کوادکوپتر مویک ۲ اینترپرایز ادونسد در شرکت نگاه آسمان

دوربین حرارتی و زوم مویک 2 اینترپرایز اونسد mavic 2 enterprise advanced

در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ اولین سری از کوادکوپترهای صنعتی مویک ۲ اینترپرایز ادونسد که توسط شرکت نگاه آسمان برای اولین بار در ایران عرضه شده است به مشتریان سازمانی…

ورود اولین سری از کوادکوپتر مویک ۲ اینترپرایز ادونسد به ایران

مویک 2 اینترپرایز ادونسد

شرکت نگاه آسمان که تا پیش از این مدل های مختلف سری مویک ۲ اینترپرایز، کوادکوپترهای صنعتی را در ایران عرضه نموده است، به تازگی جدیدترین سری این کوادکوپتر را…