شرکت هوابرد نگاه آسمان

مقایسه مشخصات فانتوم 4 پرو، فانتوم 4 پرو پلاس و ماویک پرو

در تصویر زیر می توانید مقایسه مهمترین مشخصات سه محصول جدید شرکت Dji به نام فانتوم 4 پرو، فانتوم 4 پرو پلاس و ماویک پرو را مشاهده نمایید.

1. ماویک پرو | Mavic Pro
2. فانتوم 4 پرو | Phantom 4 Pro
3. فانتوم 4 پرو پلاس | Phantom 4 pro/proplus


مقایسه مشخصات فانتوم 4 پرو ماویک پرو

نمایش تصویر فوق در ابعاد بزرگتر و واضح تر