شرکت هوابرد نگاه آسمان

مقایسه مهمترین مشخصات نسخه های مختلف اینسپایر 1 و اینسپایر 2

مقایسه مشخصات اصلی نسخه های مختلف اینسپایر 1 و اینسپایر 2 را در تصویر زیر مشاهده می نمایید. 

اینسپایر 1 | inspire 1
اینسپایر 2 | inspire 2

مقایسه مشخصات اصلی اینسپایر 1 و اینسپایر 2

نمایش تصاویر فوق در ابعاد بزرگتر و واضح تر