شرکت هوابرد نگاه آسمان

دکمه های A P S بر روی رادیوکنترل های فانتوم 4 به چه معناست؟

آموزش رادیوکنترل ریموت کنترل فانتوم 4 پرو

هنگامی که رادیوکنترل فانتوم 4، فانتوم 4 پرو و فانتوم 4 پرو پلاس را در دست می گیریم در قسمت سمت چپ  قسمت فوقانی رادیو کنترل یک دکمه سه پله ای وجود دارد (مطابق شکل فوق)
 
P مخفف Psitioning
S مخفف Sport
A مخفف Attitude
 
اگر دکمه بر روی P باشد ربات پرنده در یک نقطه ثابت خواهد ماند و عوامل خارجی همانند باد نخواهد توانست خاصیت تثبیت در یک نقطه پرنده را از بین ببرد. اگر سیستم پرنده را به جهات مختلف حرکت دهید و استیک یا اهرم را رها کنیم در نتیجه پرنده دوباره به صورت ثابت در آن نقطه درخواهد آمد.
اگر دکمه بر روی S باشد ضمن حفظ ویژگی های حالت پی سرعت حرکت پرنده و عملکرد اهرم های رادیوکنترل بسیار سریع خواهد شد. این حالت را حالتی سرعتی نیز می نامند.
اگر دکمه بر روی A باشد خاصیت تثبیت در یک نقطه نیز خاموش خواهد شد و اگر عامل خارجی مثل باد داشته باشیم در نتیجه پرنده با باد تغییر مکان خواهد داد.
در فضای باز بهتر است این دکمه بر روی P یا S باشد در فضای سربسته توصیه شده این دکمه بر روی A باشد

در مدل های فانتوم 3 این دکه سه پله ای با حروف P A و F مشخص شده است. عملکرد این دکمه در حالا P و A دقیقا همان مطالبی است که در مورد فانتوم 4 گفته شد. 

نویسنده: محمد چیتگرها - نگاه آسمان
مرجع تخصصی سیستم های پروازی بدون سرنشین عمودپرواز و تجهیزات تصویربرداری هوایی (هلی شات) در ایران