شرکت هوابرد نگاه آسمان

دوره کامل آموزشی کار با ربات پرنده ماویک پرو

در این دوره آموزشی به صورت کامل طبق سرفصل های مشخص آموزشی به فراگیری کار با ربات های پرنده ماویک پرو شرکت Dji پرداخته خواهد شد. بعد از گذراندن این دوره فشرده و خصوصی قادر خواهید بود کلیه تجهیزات وسیله پروازی خود را تجزیه و تحلیل نمایید. تنظیمات نرم افزاری آن را انجام داده و با آسودگی و تسلط پرواز را تجربه نمایید.

این دوره آموزشی توسط کارشناسان خبره و باتجربه شرکت به صورت خصوصی با هماهنگی در ساعات مشخص در محیط شرکت نگاه آسمان برگزار خواهد شد.

سرفصل های دوره آموزشی:
1. آشنایی کامل سخت افزاری نسبت به وسیله پروازی و لوازم و قطعات جانبی
2. آموزش کامل نرم افزارهای مربوطه و App اصلی در دو نسخه Android و IOS
3. آموزش نحوه بروزرسانی های دوره ای قطعات مختلف وسیله پروازی
4. آموزش کالیبراسیون های مختلف وسیله پروازی و قطعات مختلف آن
5. آموزش عملی پرواز در فضای باز در محل شرکت نگاه آسمان
6. آموزش کامل حالت های پروازی خودکار وسیله پروازی
7. آموزش کامل دستورالعمل های قبل، درحین و بعد از پرواز
8. آموزش کامل نگهداری وسیله پروازی

در این دوره به صورت عملی فرا خواهید گرفت که به چه شکل کادربندی و حرکت های رایج جهت برداشت تصاویر هوایی حرفه ای را انجام دهید.

در صورت تمایل برای هماهنگی جهت شرکت در دوره های آموزشی با ما ارتباط برقرار نمایید.