شرکت هوابرد نگاه آسمان

اینسپایر وان در شرکت نگاه آسمان

اینسپایر 1 محصول جدید شرکت Dji یک ربات پرنده RTF شده (Ready To Fly) ربات پرنده آماده پرواز است که در داخل یک باکس (جعبه) مخصوص برای استفاده عموم تولید و وارد بازار شده است. 

فروش inspire 1

تعمیر inspire