شرکت هوابرد نگاه آسمان

نگاه آسمان در پروژه تصویربرداری هوایی سد و نیروگاه سردشت

تیم خدماتی شرکت نگاه آسمان در همکاری مشترک با گروه سپاسد، به تصویربرداری هوایی پروژه ملی سد و نیروگاه سردشت پرداخت. عکسبرداری هوایی، برداشت تصاویر پاناروما و فیلمبرداری هوایی از جمله خدمات شرکت نگاه آسمان در این پروژه بود. خدمات تصویربرداری هوایی به صورت همزمان با دو تیم پروازی و دوربین 5D Mark lll انجام شد.

عکس هوایی سد و نیروگاه سردشت

محمد چیتگرها

محمد چیتگرها

خسرو امیری نژاد - محمد چیتگرها (یکی از تیم های پروازی شرکت نگاه آسمان)