شرکت هوابرد نگاه آسمان

نگاه آسمان در پروژه فیلمبرداری هوایی سد و نیروگاه رودبار لرستان

تیم خدماتی شرکت نگاه آسمان در همکاری مشترک با آب نیرو، به فیلمبرداری هوایی پروژه ملی سد و نیروگاه رودبار لرستان پرداخت. عکسبرداری هوایی، برداشت تصاویر پاناروما و فیلمبرداری هوایی از جمله خدمات شرکت نگاه آسمان در این پروژه بود. خدمات تصویربرداری هوایی در این پروژه با دوربین 5D Mark lll و سیستم هشت موتوره شرکت نگاه آسمان انجام شد.

عکس هوایی سد و نیروگاه رودبار لرستان