شرکت هوابرد نگاه آسمان

خدمات عکسبرداری هوایی منطقه عظیم پتروشیمی عسلویه

نگاه آسمان در همکاری مشترک با واحد روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ارائه خدمات تخصصی عکسبرداری هوایی با دوربین 5d Mark lll در منظقه عظیم پتروشیمی عسلویه پرداخت. تصاویر اخذ شده توسط اکتاکوپتر حرفه ای نگاه آسمان قرار است در نمایشگاه های بین المللی این حوزه به نمایش درآید.

یکی از تصاویر اخذ شده در این پروژه (به دلیل امانت داری در انتشار تصاویر، ابعاد عکس زیر کوچک و از کیفیت آن کاسته شده است)
نسخه اصلی این عکس در ابعاد 5760 در 3240 و با دوربین فول فریم 5D mark lll اخذ شده است.

عسلویه پتروشیمی عکاسی هوایی