شرکت هوابرد نگاه آسمان

عضویت شرکت نگاه آسمان در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

شرکت نگاه آسمان یکی از پیشگامان حوزه سیستم های بدون سرنشین عمودپرواز در کلاس مولتی روتور از سال 1394 به صورت رسمی به عضویت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران درآمد. به تازگی در وب سایت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران شما می توانید استعلام شرکت های عضو اتحادیه را بدست آورید. گفتنی است لیست مندرج در وب سایت اتحادیه در برگیرنده کلیه شرکت های عضو این اتحادیه در حوزه های مختلف هوایی و فضایی  می باشد. شایان ذکر است شرکت های فعال در حوزه مشخص سیستم های بدون سرنشین عمودپرواز و تجهیزات تصویربرداری هوایی تعداد اندکی از شرکت های مندرج در این لیست می باشد.

شرکت عضو اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

تصویری از مجوز فعالیت و عضویت رسمی در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

شرکت نگاه آسمان فروش تجهیزات تصویربرداری هوایی هلی شات
استعلام از وب سایت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
سطر 182 شرکت نگاه آسمان