شرکت هوابرد نگاه آسمان

«خانمحمدی هزاوه» مولف جامع ترین دیکشنری هوافضا درگذشت

علی محمد خانمحمدی هزاوه نویسنده و مولف فرهنگ نوین و جامع صنایع هواییاستاد علی محمد خان محمدی هزاوه، نویسنده برجسته صنایع هوایی و فضایی ایران و بنیان گذار بسیاری از نشریات، مجلات و رسانه های مربوط به این حوزه دار فانی را وداع گفت.

مرحوم خان محمدی موسس و مدیر مجله صنایع هوایی، مولف چندین دایره المعارف صنایع هوایی و فضایی، موسس مجله تخصصی موتور و بدنه، مولف آثار و کتب و همچنین مقالات ماندگار در این حوزه بودند.

مرحوم خان محمدی حضور پررنگی در هیات موسس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران داشت. ایشان همچنین مدیریت بخش های مهمی از نمایشگاه های صنایع هوایی و فضایی ایران را در تهران و کیش عهده دار بودند.

از فعالیت های برجسته مرحوم خان محمدی می توان به مستندنگاری خاطرات خلبانان افتخارآمیز هشت سال دفاع مقدس اشاره نمود.

شایان ذکر است، فرهنگ نوین و جامع صنایع هوایی به عنوان شاخص ترین اثر این مرحوم به یادگار مانده است.
 
روحش شاد و یادش گرامی باد
روابط عمومی شرکت نگاه آسمان