شرکت هوابرد نگاه آسمان

تعمیر گیمبال و دوربین فانتوم 3

یکی از قسمت های ربات پرنده فانتوم 3 که در کرش و سقوط ربات پرنده در بیشتر مواقع آسیب می بیند، قسمت زیرین این دوربین پرنده یعنی قسمت دوربین و گیمبال آن است. البته یک قطعه یا صفحه کربنی تعبیه شده که در قسمت میانی پایه های فرود نصب شده و مانع از وارد شدن ضربه به این قسمت می شود. این قطعه را می توانید از فروشگاه اینترنتی شرکت نگاه آسمان تهیه نمایید. تمامی زیر قطعات مربوط به فانتوم 3 و قسمت دوربین و گیمبال آن در شرکت نگاه آسمان جهت تعمیرات این قسمت از دوربین پرنده فانتوم 3، فراهم شده است.

تعمیر گیمبال دوربین فانتوم 3

تعمیر دوربین فانتوم 3

تعویض کابل فلت دورین فانتوم 3

پارگی کابل گیمبال فانتوم 3

قطعات گیمبال دوربین فانتوم 3