شرکت هوابرد نگاه آسمان

تعمیرات مویک پرو - Mavic Pro در ایران

ماویک پرو محصول جدید شرکت Dji  یک کوادروتور سایز کوچک و بسیار ظریف است. تعمیرات این محصول نیز با توجه به کوچکی قطعات آن می تواند پیچیده و مشکل باشد. واحد تعمیرات شرکت نگاه آسمان به تازگی از بهمن ماه 95 تعمیرات این کوادکوپتر سایز کوچک را آغاز نموده است. برای تعمیرات این محصول در ایران می توانید با شرکت تماس برقرار نمایید.
 
تعمیر و قطعات جانبی ماویک پرو mavic pro