شرکت هوابرد نگاه آسمان

هلی شات از دکل حفاری نور اهواز - شرکت مپنا

تصاویری که در ادامه مشاهده خواهید نمود مربوط است به پروژه تصویربرداری هوایی صنعتی از دکل های حفاری نور 1 و 2 در اهواز. این دکل ها متعلق به شرکت بزرگ مپنا می باشد.