شرکت هوابرد نگاه آسمان

فیلمبرداری هوایی چمگردان اصفهان و رودخانه زاینده رود

در ادامه تصاویر زیبای هوایی از طبیعت چمگردان اصفهان و رودخانه زیبای زاینده رود این شهر خواهید دید. این تصاویر هوایی به سفارش شورای شهر چمگردان توسط شرکت نگاه آسمان تهیه شده است. 


چَمگُردان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است که درجنوب دشت طبس (محل استقرار کارخانه ذوب آهن) و در شمال زاینده رود استقرار یافته  و زاینده رود ازجنوب آن می‌گذرد.