شرکت هوابرد نگاه آسمان

تصویربرداری هوایی از مراحل نصب پره در نیروگاه بادی کهک

شرکت نگاه آسمان در سلسله پروژه های صنعتی گروه مپنا، این تصاویر هوایی را توسط ربات های پرنده با قابلیت حمل دوربین تهیه نموده است. این نیروگاه بادی در منطقه ای به نام کهک در نزدیکی شهر تاکستان واقع شده است. تاکستان یکی از شهرهای استان قزوین است.