شرکت هوابرد نگاه آسمان

هلی شات راهپیمایی 22 بهمن - خیابان سپه قزوین (قدیمی ترین خیابان ایران)

فیلمبرداری هوایی از راهپیمایی و مراسم 22 بهمن در قدیمی ترین خیابان ایران (خیابان سپه قزوین). این پروژه با همکاری اداره کل صدا و سیمای استان قزوین توسط شرکت نگاه آسمان انجام شد و همزمان تصاویر زنده این مراسم از طریق شبکه استانی قزوین پخش شد.