سیستم های دوربین و گیمبال و ماژول های قابل نصب بر روی ماتریس ۲۰۰

پهپاد ماتریس 200

کوادکوپتر سری ماتریس ۲۰۰ دارای سه مدل به نام های ماتریس ۲۰۰، ماتریس ۲۱۰ و ماتریس ۲۱۰ RTK است. تفاوت و فرق های سه مدل سری ماتریس ۲۰۰ در ماتریس…