برگزاری ۲۳ امین دوره جامع تصویربرداری با پهپاد (هلی شات)

آموزش پرواز اینسپایر 2

شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان طبق تقویم آموزشی خود در روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۸ بیست و سومین دوره جامع تصویربرداری هوایی با پهپاد (هلی شات) را برگزار نمود….