گواهینامه خلبانی پهپاد هلی شات

صدور گواهینامه خلبانی سه دوره اخیر شرکت نگاه آسمان

گواهینامه خلبانی سه دوره اخیر خلبانی پهپاد و آشنایی با محصولات پروازی Dji از سوی شرکت نگاه آسمان و کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و…

بیشتر بخوانید »